Tips från Gösta Werner Museet

Jonny Ahlgren jonny at awva.se
Tis Mars 12 21:00:30 CET 2024


Hej kära konstvänner och medlemmar i Österlens Konstförening BOSK.

På det nya året har Österlens Konstförening inlett positiva samtal med Gösta Werner Museets nya ledning om att samarbeta om vissa evenemang och att tipsa om varandras aktiviteter.

Vi tror det här samarbetet kan gagna båda våra föreningar på många olika sätt och bredda kulturen och konsten på Österlen.

Vi vill därför med det här mailet starta detta samarbete och tipsa om en konsert på museet nu på söndag. Information finns i bilagan i detta mail. Välkomna!

Styrelsen.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Utskick GWM 2024.pdf
Type: application/pdf
Size: 384003 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <http://list.nmugroup.com/pipermail/bosk/attachments/20240312/8616cd50/attachment-0001.pdf>


More information about the bosk mailing list