[Jamstalldhetsombud] Kursen och jämställdhetsarbetet

Artur arturkowalski at hotmail.com
Mon Apr 27 10:55:17 CEST 2020


Hej Leo och ni andra!

Som Ulrika sa, det är nästan omöjligt att veta säkert ifall en 
uppdragsgivare avstår från att ge ett knäck till någon pga kön, 
etnicitet, sexuell läggning et c och det är ännu svårare att bevisa det 
med någon som helst påföljd. Det är en komplex fråga och det var lite 
därför jag funderade kring ifall det finns någon annan organisation som 
tänkt/forskat kring det här tidigare, eller ifall SJF 2020 verkligen är 
de första som brottas med ett sånt här problem. Jag tror fortfarande på 
att ta kontakt med universitet/högskolor för att se ifall det kan finnas 
forskning el liknande som kan ge oss stöd i att ta fram en handlingsplan 
som blir mer än bara retorik. Ifall ni tycker att det är vettigt så kan 
jag lägga 1-2 timmar på att höra av mig till exempelvis Södertörn och se 
ifall det finns något material som skulle kunna funka som underlag för 
oss. Kanske finns det någon som skriver C-uppsats och skulle vilja 
forska i ämnet i samarbete med oss?

Samtidigt så är det förstås precis så som påpekades under mötet - vi är 
unika i det avseendet att vi organiserar egenföretagare fackligt. Kanske 
är det bästa vi kan göra att informera medlemmarna om att vi finns, att 
vi är ett stöd och att vi gärna vill ha kontakt med den som känner att 
de utsatts för diskriminering. Sedan får man titta på de enskilda 
fallen. Om inte annat så ger det oss en ökad förståelse för situationen: 
efter hand som anmälningar ackumuleras framträder kanske ett mönster, 
exempelvis kan vissa uppdragsgivare vara överrepresenterade. Så en 
dedikerad webbsida tycker jag låter bra och det är nog klokt att också 
löpande informera medlemmarna genom utskick, åtminstone som ett tillägg 
i övrig kommunikation. Det gäller kanske speciellt nyblivna medlemmar. 
Längre fram, när vi fått lite rutin på verksamheten, skulle man också 
kunna tänka sig att vi ordnar någon slags webbseminarium för de 
medlemmar som är intresserade, eller producerar en kort infofilm som kan 
ligga uppe på webbsidan.

Mvh,

Artur


On 2020-04-23 23:47, Leonarda Arcidiacono wrote:
>
> Hej jämställdhetsombud!
>
>
> Vad kul att så många kunde vara med i måndags. Jag tycker att det blev 
> bra trots att Elisabet fick akut förhinder. Hur upplevde ni kursen?
>
>
> Precis som Ulrika sa, vi behöver tänka jämställdhet inom det fackliga 
> och ur ett frilansperspektiv men kanske också i själva journalistiken 
> (vi får diskutera hur). Ett problem, som Ulrika också belyste, är att 
> det kan vara svårt att veta om en uppdragsgivare tackar nej på grund 
> av etnicitet, kön eller religion. Vi får fundera på hur vi skulle 
> kunna gå till väga för att ta reda på om det förekommer och hur vi 
> skulle kunna arbeta för att motverk diskriminering.
>
>
> Jag tycker det är en bra idé att vi, efter delmoment tre, har ett möte 
> via nätet och pratar ihop oss om hur vi ska arbeta framöver. Och att 
> vi gör oss synliga och medvetandegör frilansare om att vi finns. Vi 
> får prata mer om det när vi har onlinemötet.
>
>
> En annan tanke är att det kan vara bra med en jämställdhetssida, en 
> egen sida genom Frilans Riks hemsida, med information om vart man kan 
> vända sig om man råkar ut för trakasserier eller diskriminering. På 
> sidan skulle det också till exempel finnas länkar till vissa lagar och 
> regler samt kontaktuppgifter till Frilansjouren och oss 
> jämställdhetsombud i sektionerna.
>
>
> Vad tror ni om det?
>
>
> Det skulle var intressant att höra era synpunkter och/ eller 
> funderingar, dela gärna med er i mejltråden.
>
>
> Hälsningar
>
>
> Leonarda
>
>
>
> _______________________________________________
> Jamstalldhetsombud mailing list
> Jamstalldhetsombud at frilansriks.se
> https://lists.frilansriks.se/mailman/listinfo/jamstalldhetsombud

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.nmugroup.com/pipermail/jamstalldhetsombud/attachments/20200427/1aadd514/attachment.html>


More information about the Jamstalldhetsombud mailing list